le-cheileTelephone: 042 9661587
Email: stlouiscmx@eircom.net

Transition year students carried out a geographical field study on a river in Ballybay. They carried out various tasks such as measuring the width, the depth and the velocity of the river. In the afternoon, students enjoyed kayaking at Ballybay Wetlands centre. All involved had a very enjoyable day! 

 

 

Congratulations to the teams who represented the school in the Monaghan Library 1916 Commemoration Table Quiz!

Runners-up
Katie Murnaghan, Meaghan Platt, Torai Ruddy-Hoey, Molly Smith

Fourth Place
Grace Carolan, Abigail Mee, Aoibhin McEvoy, Phillipa Nahusenay.

Students, teachers and members of the wider school community came together in the month of March to mark the centenary of the reading of the Proclamation and the 1916 Easter Rising.

 

proclamation day

Principal
Go mbeannaí Dia daoibh go léir ar maidin,
Táimid bailithe le chéile anseo maidin inniu chun cuimhneamh agus machnamh a dhéanamh ar eachtraí naoi déag a sé déag, ar léamh an Fhorógra agus ar ár mbratach náisiúnta , siombal ár náisiúin. Ba mhaith liom fáilte a chur roimh fhoireann agus scoláirí na scoile mar aon lenár n-aíonna speisialta don ócáid speisialta seo; Cathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta An t-Uasal Jim Hand, Priomhoidí Art Agnew agus Sinéad Breathnach, Siúracha Lughaidh Naofa, Máire, Bridin, Olivia, Sheila, agus An tSiúr Christine Colbert neacht le Con Colbert a cuireadh chun báis i naoi déag a sé déag.
Ba mhaith liom fáilte chroíúil a chur roimh an oiread sin scoláirí na scoile seo a rugadh thar lear agus gurb í Éire a n-áit chónaithe anois. Sa lá atá inniu ann tá roinnt scoláirí de bhunadh thíortha éagsúla eile sa scoil seo agus tá ról tábhachtach acu i dtodhchaí na hÉireann.

Today we are gathered together to remember and reflect on the events of 1916, the reading of the Proclamation and our national flag, the symbol of our nation. I would like to welcome all the staff and students of the school, and our special guests for this event; Chairperson of the Board of Management Mr. Jim Hand, Past –principals Art Agnew and Sinéad Breathnach, Saint Louis Sisters Marie, Brídín, Sheila and Olivia, and a niece of Con Colbert who was executed in 1916, Sr. Christine Colbert.
I would like to extend a special welcome to the many students of this school who were born outside of Ireland and now call Ireland their home. Today in this school we have students from many different countries and they too have an important contribution to make to the future of Ireland.

Tá páirt mhór ag gach scoláire i múnlú todhchaí ár dtíre. Tá gá le bhur smaointe, samhlaíocht agus diograis chun go leanfar le feabhsú na sochaí seo ionas go mbeidh rath ar ár saoránaigh uilig. Cé go bhfuil meas againn ar íorbairt bhunaitheoirí an stáit, ní ghlaotar orainn chun troda nó chun bás a fháil ar son na hÉireann. Ina ionad sin ní mór dúinn a bheith inár saoránaigh maithe agus tá sé de dhualgas orainn sochaí chomhbhách,chóir agus uilechuimsitheach a chruthú. Má dhéanaimid ár ndícheall i gcónaí léireofar ómós cuí do na glúnta a chuaigh romhainn a leag dúshraith don tír iontach seo. Tá na hidéil agus na dualgais san Fhorógra chomh hábhartha i sochaí an lae inniu is a bhí siad nuair a léigh Pádraig Mac Piarais ós ard iad den chéad uair.

Every student gathered here has a great part to play in shaping the future of our country. Your ideas, enthusiasm and dreams are needed to continue the work of building a society in which all our citizens can flourish. While we respect the sacrifice of our state’s founding fathers, we are not called upon to fight or die for Ireland. Instead we need to be good citizens, we are called to build a just and fair society, caring and inclusive. We can all do that in our own unique way. By being the best that we can be, we can pay a lasting tribute to past generations who have laid the foundations of this wonderful country that we are proud to call home. The ideals and those responsibilities within the proclamation are as relevant to our nation, our society and our world today as they were when Pearse first read them aloud.
And now let us pray.

Teacher: To mark the beginning of today’s celebration of 100 years since the proclamation of the Irish Republic let us take a few minutes to reflect on what it means to us as part of the global St. Louis community. The sisters of St. Louis all over the World have a mission statement, and in a way it is their own proclamation, and as a St. Louis school it is also ours. We now invite one of the St. Louis sisters to read the St. Louis proclamation.

Sr. Marie: We, Sisters of St Louis, faithful to our call "That all may be one" commit ourselves to live God's love for the whole of creation, and especially to stand in solidarity with those who have no choice - the poor and marginalised.
As women of prayer, faithful to the vision of our founders, we challenge ourselves to respond to the radical call to conversion which is at the heart of the Gospel, and so to growing freedom, courage and resourcefulness in responding to the needs of our times.
Through all our ministries, we resolve to work to transform unjust structures and promote peace, reconciliation and the integrity of creation.
Rejoicing in and struggling with our diversity, we listen to the Spirit in each other and in those with whom we collaborate, and so become a community in service of the mission entrusted to us by Christ.

Teacher: The first line of the St. Louis mission statement we have the quote “That all may be one” which is taken from John Gospel:
“I ask not only on behalf of these, but also on behalf of those who will believe in me through their word, that they may all be one. As you, Father, are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me I have given them, so that they may be one, as we are one, I in them and you in me, that they may become completely one, so that the world may know that you have sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I desire that those also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory, which you have given me because you loved me before the foundation of the world.

Teacher: Let us now reflect on the meaning of the proclamation for ourselves as Irish Citizens living in a global community through prayers of the faithful:
Student 1: The Republic guarantees religious and civil liberty, equal rights and equal opportunities of all its citizens...
Student 2: We pray for those who are denied their right to equality and freedom. May all citizens of Ireland strive to achieve the vision of an equal society that was proposed one hundred years ago.
Lord hear us
Student 2: We pray for those who have lost their home and are now homeless. May all citizens of Ireland work together to create a society where everyone has a home to call their own.
Lord hear us
Student 1: And declares its resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and all of its parts....
Student 2: We pray for those who experience poverty in our country and in the world. May all citizens of Ireland strive to continue our reputation of generosity to those less well off than ourselves.
Lord hear us
Student 2: We pray for those who experience loneliness, especially the elderly in our community. May all citizens of Ireland, both young and old, offer a little of their time to brighten up someone else’s day.
Lord hear us
Student 1: Cherishing all the children of the nation equally, and oblivious of the differences carefully fostered by an alien government, which have a minority in the past....
Student 2: We pray for those in our society who devote their lives to the care of others. May they as citizens of Ireland continue to show God’s compassion and mercy, especially when it is a challenge to do so.
Lord hear us
Student 2: We pray for the many people in the world who are experiencing war and conflict and who have been forced to flee their homes and counties in search of refuge. May all citizens of Ireland recognise their global responsibility to respond to the needs to these people as human beings.
Lord hear us
Principal
An Brat Náisiúnta
I gceann cúpla nóiméad rachaimid amach agus ardófar brat na dtrí dhath. Ansin beidh noiméad ciúnais againn in ómós do na híobairtí a rinne bunaitheoirí an stáit seo.
Ba é Thomas Meaghar a dhear an brat náisiúnta. Chruthaigh sé siombal seasmhach ina bhfuil glas an phobail náisiúnach agus oráiste an phobail aontachtach aontaithe le bán na síochána.
Fuair Thomas Meaghar an smaoineamh ó shiombal réabhlóideach na Fraince. Tá sé suntasach gur tháinig Siúracha Lughaigh (Ord Fraincise) go hÉirinn deich mbliana tar éis do Thomas Meaghar an brat a ardú den chéad uair i bPort Láirge. Bhunaigh na mná rialta scoileanna i Muineachán ag cur oideachais ar fáil do chailiní den chéad uair sa taobh seo tíre. Tháinig ár mbrat náisiúnta, siombal na saoirse agus an aontais, mar aon le bunaitheoirí na scoile seo as tíortha thar lear. Inniu seasfaimid agus tabharfaimid aghaidh ar an mbrat le chéile, scoláirí a rugadh sa tír seo agus in seachtdéag de thíortha thar lear. Chuir na daoine a ghlac leis an mbrat seo mar shiombal ár n-aontais náisiúnta dúshlán romhainn an tír seo a fheabhsú go leanúnach ar mhaithe leis na glúnta atá le teacht.

In a few minutes we will go outside and raise the tricolour. We will then pause for one minute of silence to honour the sacrifices made by people in the past who gave us our state.
The flag’s creator, Thomas F Meagher, created an elegant and enduring symbol where peace (white) unifies the nationalist (green) and unionist (orange) communities in Ireland.
Thomas Meagher, modified the symbol of revolutionary France to suit the Irish context. It is interesting to note that about 10 years after he hoisted the tricolour for the first time in Waterford, the Sisters of St. Louis, an order of French nuns, decided to set up schools in Monaghan, providing education for Catholic girls for the first time in this part of the world. And just as the founders of our school came from abroad, the national flag, that symbol of freedom and unity was introduced to this country from overseas. Today we will stand and face that flag together, students born in Ireland and 17 other countries. The people who adopted this flag as a symbol of our national unity set us a high standard to follow. That flag challenges us to work together to make this country a better place for future generations of Irish residents.

Faoi dheireadh sula rachaimid amach , ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le gach duine a chabhraigh linn chun an eachtra stairiúil seo a chomóradh; na léitheoirí, na ceoltóirí, ár n-aíonna speisialta, foireann na scoile agus na scoláirí.

Finally, before we move outside, I would like to thank everyone who helped us mark this special moment in our history; the readers, the musicians, our invited guests, and all the staff and students who gave time to make this a memorable event.

See student 1916 compositions in our student area

 

 

On Thursday April 7th over thirty students from various years headed north to Monaghan town to participate in the second edition of the annual Schools Triathlon.  Students swam, cycled and ran individually or as members of a team in both the Junior and Senior categories.  For many of our students it was a return to Monaghan after a very successful first running of the event last year. Despite a number of mechanical glitches and some illness on the day all who entered completed the 250m indoor swim, 10km cycle and 2.5 km run on windy and hilly courses around Monaghan town.  A special congratulations to Shauna McGahon, our Girl from Atlantis, who came a fabulous second in the senior category in her first ever triathlon!  Likewise, a big well done to Molly Smith for her terrific third place finish in the Junior category.  Thanks to Ms Woods, Ms Mcreesh and Mr Pentony for helping out on the day and tour driver Francie Finnegan for getting to MacDonalds before the High School did!

To all the girls who took part, especially those who were new to the event, well done - training for next year starts now!

Check out the photos below.

 

 

 

 

 

 

 

Congratulations to the cast (the present fifth years) of our 2015 musical 'Oklahoma' as they have been nominated in this year's Bord Gais Energy Student Theatre Awards.The competition attracted almost 3,000 entries from all over Ireland and it is a huge achievement to be one of just three nominees in the Best Choreography category.

  Cast members will attend a prestigious awards ceremony in the Bord Gais Energy Theatre on May 5th where the winners will be announced.This nomination is a reflection of the talent, commitment and hard work that goes into the production of all our school musicals, so win or lose, the cast of 'Oklahoma' will attend the awards and represent their year group and school with justifiable pride. Good Luck girls!

Congratulations to the First Year basketball team who won their North East C Cup Final against Cnoc Mhuire Granard in Gormanston, on April 6th. The Louis basketballers succeeded with a victory of 28 to 13 over their competitors. The team now travels to Pipers Hill in Naas, on Saturday, April 16th to play in the All-Ireland Playoff series and take on three other teams from around the country to qualify for the All-Ireland Semi Finals.

The Second Year basketball team also played in their North-East Final in Gormanston. The team’s six matches undefeated run to the finals came to an end, after a strong Oldcastle Post-Primary team were victorious. The second years will have one more chance to qualify for the All-Ireland Playoffs when they take on St Ronan’s Lurgan, on Monday April 18th.

Congratulations to the teams, their coaches and all those students who helped out on the day. 

 

 

Congratulations to Grace Hand of Rang Eimear who has been selected as the County Monaghan winner of 'A Poem for Ireland' competition.
   

Grace has been chosen as the 1st Year representative for County Monaghan and is now through to the National     Final where her poem will be reviewed by a national panel of expert judges and shortlisted to eight national finalists.
'A Poem for Ireland' competition was run in conjunction with the 1916 Centenary Commemoration and encouraged budding poets to showcase their talent along with remembering the events of our history.

 We wish Grace the best of luck at the National Final which will be held in May.

 

St Louis Basketballers in Two Finals

It’s been a great few weeks for both our first and second year basketball teams, as both teams have progressed to the North East League finals. Both teams have been in impressive form all season, topping their respective groups and progressing right the way to the finals.

The first year team progressed after a nail biting semi-final against the St Louis School in Dundalk. The team fought back from 12-5 down at half-time to win the game 21-30. A special mention goes to our captain Ella Carolan who scored 16 points, and also Freya Daly, Grace Connolly and Elena McEneaney for outstanding performances.

The second year basketball team followed up on the first year’s performance after beating the Dundalk Grammar School 10-26. The team led throughout the whole game and was captained by the impressive Amy Garland. The MVP was awarded to Sarah Martin, which was closely contested with Aine Loughman, Lauren Garland and Sarah Corr all making vital contributions.  

A special word of thanks to the teams coaches Colm McEneaney, Aidan Mc Guinness and TY student Ellie Comiskey for all their help and support.

The girls now travel to Gormanston on Wednesday, April 6th to play in their respective finals and the whole school send them their best wishes.

 

 

 

Congratulations to Ciara Reilly and Ciara Gargan from Rang Eimear who competed in the Inter Schools' Show Jumping Championship in Kernan's Equestrian Centre in Crossmaglen on Saturday 6th February.

 

In December one of our past pupils, Elaine Murray, was presented with the Gold Gaisce Award by President Michael D Higgins. Elaine completed her bronze and silver awards as a student with us, having been first introduced to the Gasice through the Transition Year Programme. For her residential project, Elaine spent a week as a volunteer Cara with Barretstown Serious Fun Camp, while she completed 85km of the Atlantic Way in Clare for her Adventure Challenge. Other activities along the way included running, online-learning and volunteering in a soup kitchen. Speaking of her new award, Elaine said that “Gaisce has given me the courage to embrace the unknown and see what the world has waiting for me”. 

 

 

 

 

 

Pic 1 - St. Louis Secondary School, Carrickmacross.  1st & 2nd Year Cross Country Team Winners at the Monaghan Schools Cross Country Event in Kilmore, Scotstown. Pictured are Niamh Gallagher, Kerrie McCormack, Rebecca Pienaar & Haley Clarke

 

 


Pic 2 - First year students from St. Louis Secondary School who took part in the Monaghan Schools Cross Country Event in Kilmore Scotstown last week

 

 


Pic 3 - Second Year  students from St. Louis Secondary School who took part in the Monaghan Schools Cross Country Event in Kilmore Scotstown last week

 

 

 

Pic 4 - Third year students from St. Louis Secondary School who took part in the Monaghan Schools Cross Country Event in Kilmore Scotstown last week

 
 

 

 

St. Louis students held a non-uniform fundraising day to raise vital funds for the Trócaire Refugee Appeal.  As part of their CSPE action project, the girls invited Cassandra Mooney from Trócaire to give a very informative presentation on the work of Trócaire and how the money the girls raised would be used to provide aid for refugees.  Trócaire is supporting their Caritas partners in Europe in response to the growing needs of extremely vulnerable people and responding to the needs of refugees, providing sleeping bags, raincoats, hygiene kits, health services and phychosocial support.  Pictured below are students from the Rang Deirdre and their teacher, Mrs McCreesh presenting a cheque for €750 to Cassandra Mooney of Trócaire.

 

Alan Greene of Greene's Catering presenting members of St. Louis, Carrickacross U16 team with new Footballs for the forthcoming year.  Many Thanks Alan!

 

Our 6th year students visited the Axis Theatre on Monday 9th November for a viewing of the Leaving Certificate higher level play 'An Triail'. Students enjoyed a creative and vibrant performance by the Fibín production team. 

Tuesday November 3rd, all 3rd years enjoyed a Geography Trip to Causey Farm. As part of their trip students were introduced to the work on the farm. They discussed the inputs and outputs of the farm production cycle, and the work carried out from season to season
Students also enjoyed Cultural activists including Céilí dancing, bodhrán Workshop and Brown Bread-making.
 
 
 
 
 

 

Big Developments in the Library

Work on up-grading Library facilities is well underway thanks to the efforts of our hard-working Parents’ Association and the staff and students of St. Louis Secondary School.

It all began about three years ago with a process called School Self-Evaluation (SSE).  This is a collaborative, reflective process of internal school review that gives teachers a means of systematically looking at how they teach and how students learn. School Self-Evaluation helps schools and teachers to improve outcomes for learners.

 St. Louis Secondary School adopted Literacy as the focus for the first cycle of SSE. The views of students, teachers and parents were sought and plans put in place to improve Literacy across the curriculum. One of the specific targets set by the SSE steering group was to increase reading for pleasure, but on further inspection, they found that the students were not attracted by the stock of books in the school library. Although well stocked, many of the books were not appealing to today’s teenagers.

During the 2014-15 school year the Parents’ Association decided to devote their fundraising efforts to renewing the books in the Library. A big clear-out took place in May and the money raised by the parents was spent on new books more suitable for today’s young readers. The Art Department contributed some attractive murals in the Library while the Home Economics Department put plans in place to make the room more comfortable for users. A new software tool was donated by a member of staff to control the stock of books as well. Phase 2 of the Library Development is now underway, with a second order of books recently delivered. The first batch consisted of titles suggested by teachers while the second list is made up of books that were recommended by current students.

Great thanks are due to everyone in the school community who contributed to this upgrade. The new Library facilities are a fine example of what can be achieved when students, staff and parents pull together to make the school a better place for all.

Congratulations Shauna and Claragh!

Sisters Claragh McGahon (Rang Ealga) and Shauna McGahon (Rang Blathnaid), both represented the school at the Ulster Schools Swimming Championships held in Bangor on October 17th.
Claragh was competing in the 13/14 yr age group where she claimed a bronze medal in the 100m
back crawl event. She also reached the final of the 100m butterfly event finishing in 7th place.
Shauna was competing in the 17/19 yr age group where she claimed a bronze medal in the 200IM event. She also reached the final of the 100m butterfly event finishing in 4th place.
Both girls will swim under the same age bracket next year at these championships. They are both members of Sliabh Beagh Swimming club in Monaghan. Training starts at 6am, lasts for 2 hours and they could swim anywhere between 4500 and 6000 meters, 5 mornings a week before heading into school.

Everyone in the school community is delighted that their dedication and commitment to serious training has paid off for Shauna and Claragh. We all wish you well in future competitions!

 

 

Congratulations to our 5th Year students Naoise Brennan, Andrea Clarke, Renée Ubaldo and their teacher Ms. Roisín Marron who were in the winning enclosure at the John Hooper Medal for Statistics.

Mr. Damien English, TD, Minister of State with responsibility for Research and Innovation at the Department of Education and Skills presented the students with their award at the Marlborough Street headquarters of the Department of Education on October 15th.

Thousands of students from the whole island of Ireland registered for this competition and 379 entries were received. The entry from St. Louis Carrickmacross made it to the shortlist of 16 and was awarded a Certificate of Merit. The students decided to address a question familiar to car owners, “Which is better, petrol or diesel?” A poster explaining their research topic and findings is now on display in the school.

Well done to all!

 

 

 

Picture Left to Right

Ms. Roisín Marron, Renée Ubaldo, Andrea Clarke, Naoise Brennan

 

 

 

In photo from left to right:  Katelyn McDaniel, Ciara McCahey, Cara Martin, Karen Conlan, Aimee O’Reilly, Chloe Finnegan, Megan Sweeney and Alisha Duffy.  Missing from the photo is Laura Kerley and Aisha Anderson

 

 

The Tooth LED Programme is a programme where ten Transition Year students attended one in-house training day led by Elizabeth O’Reilly from the HSE.  The training day consisted TY students learning how to teach first year students about oral health care.  Students were taught about how to brush their teeth properly and about different gum diseases that can occur when teeth are not brushed properly. 

The following week the TY students spread their teachings to the various first year SPHE classes.  They taught two classes.  Class one was a general class on oral hygiene and its importance and the second class consisted of tooth decay. 

The TY students really enjoyed this programme.  Not only did they gain a lot of useful information but they also gained a huge amount of confidence as they had to pursue the role of a teacher.  They had to stand up in front 25 first year students and pass on the information in a fun and engaging way.  They thoroughly enjoyed this experience.

Transition year students carried out a geographical field study on a river in Ballybay. They carried out various tasks such as measuring the width, the depth and the velocity of the river. In the afternoon, students enjoyed kayaking at Ballybay Wetlands centre. All involved had a very enjoyable day! 

 

 

 

 

Photo shows Bella Mc Mahon, a 5th yr Home Economics Student from St. Louis Secondary School, Carrickmacross, assisting Joe Shannon, Executive Chef, Radisson Bleu Hotel Sligo, and T.V.3’s “ Ireland Am” and “late Lunch Live” resident Chef, at the `Taste of Monaghan’ on Friday last. A group of 46 students attended the event with Home EconomicsTeacher’s Moira Swinburne and Martina Duffy. 

 

 

"This is the second year of out vegetable garden that some of our transition year students take care of.  The idea began as part of the Worldwise Global School project and each year a new group of students take care of maintaining it! Harvested this year so far carrots, parsnips, beetroot and also some herbs for the home economics department. Still growing are 3 pumpkins... Hopefully they will be ready for carving by Halloween"

 

 

 

 

 

Congratulations to New Peer Ministers

The Peer Ministry Programme in St. Louis Secondary School, Carrickmacross, has blossomed from tiny seeds that were sown in a 5th Year Religious Education class many years ago.  Since then, Peer Ministry has become an important part of the transition into secondary school life for 1st Years, mentored by their specially selected Peer Ministers.

Each year all 5th Year students are invited to apply for Peer Ministry.  The twenty-four successful candidates participate in a Training Day directed by the co-ordinator of the programme, Monica O’Kane, assisted by 6th Year Peer Ministers who have completed the programme the previous year.  Following the Training Day the new Peer Ministers meet every week with the co-ordinator to prepare specially devised classes to present to all the 1st Years in their care.

All 5th Years selected for the programme are called to show good will in all aspects of interaction with their 1st Year classes.  The Peer Ministry Programme is an integral part of the school’s pastoral care system.  It provides an opportunity for 5th Year Peer Ministers to share their many gifts and talents with the new 1st Year students in a spirit of responsibility, good will and friendship.

The Peer Ministers appreciate the opportunity they have been given and are always most diligent in fulfilling their roles with great creativity, dedication and hard work.  The Peer Ministers of 2015 – 2016 are looking forward to their year of Peer Ministry.  Bonds will inevitably grow stronger in the world of joy, effort, learning and friendship that the Peer Ministers bring to the world of the 1st Year classes in their care as the seeds of Peer Ministry continue to grow.

Congratulations and good luck to the new Peer Ministers from everyone in St. Louis!


The 95 girls in the class of 2015 were all feeling anxious when they collected their Leaving Cert results on Wednesday August 12th. They were nervous because their hopes of a place in 3rd level education rest on two years of study funnelled into two weeks of exams in June.
Shrieks of surprise and whoops of joy could be heard just minutes after the envelopes were handed out. "I know you will be pleased" were the words of Mrs. English to Doireann Gordon as she handed her envelope over. Doireann is one of those unassuming quiet students who work consistently and enjoy an academic challenge. She achieved 7 of her A1 grades in Irish, English, Maths, Physics, Chemistry, Biology and Music, all at Higher Level and then studied French outside of school and achieved A1 at Ordinary Level.
Human Genetics in Trinity is Doireann's first choice for 3rd level. And she will be in good company as a number of her classmates have also reached the high points threshold required by Trinity. Doireann travelled to St. Louis Carrickmacross every school day for 2 years from her home in Monasterboice, Co. Louth. Her teachers at St. Louis are all delighted that her long commute and consistent work have paid off handsomely.

Well done Doireann!

Doireann

2015/2016 Booklists are now available on our website under Curriculum

We operate a School Book Loan Scheme in our school.

The deadline for applications is Friday 12th June 2015 at 4pm.

Late applications will incur a fee.

 

Orla's wonderful achievement


On Wednesday May 27th the National Career Skills Competition Awards were held in the Department of Education and Skills, Marlborough Street, Dublin. The prizes were presented by Minister for Skills, Research and Innovation, Damian English TD.
The National Career Skills Competition is open to second level students who have taken part in work experience as part of their course of study. They are asked to investigate closely one person they work alongside, to describe the job role, find out what education is required to enter it, to notice some of the skills required to do the job well and to explain the skills they developed.
Transition Year student Orla Murnaghan was awarded first place in the TY competition. There were 1,000 entries from schools throughout the country in her section and her prize was an Apple MacBook Air, a trophy, and €1,000 for her school's TY Programme.

Congratulations Orla from everyone in your school!

 

Orla20Murnaghan1

 

Photo: Eimear Sinnott, Director CareersPortal; Minister Damian English TD; Orla Murnaghan, St Louis Secondary School Carrickmacross, 1st Place Winner in TY Category; Alison Hodgson, HR Manager McDonald's Ireland

 

Transition Year Night at St. Louis Carrickmacross


The guest speaker for Transition Year Presentation Night at St. Louis Secondary School Carrickmacross was Gillian Moore, founder of the award-winning Irish company Fuschia Make-Up. Gillian told the students and their families about how she started her own brand of make-up in 2005 and how it has grown from strength to strength ever since.


Gillian's audience on the night all have an understanding of what it is like to start a company because of the very successful Mini-Company programme that is part of the St. Louis Carrickmacross Transition Year experience. Every pupil gets the chance to develop her entrepreneurial skills by setting up companies and actually making a profit. This year the TY students presented a share of the profits from their Mini Companies to a number of local charities.


Some amazing student creativity was in evidence on Wednesday night when the audience were treated to a presentation of short films made by the students during their Media module, as well as a display of the creations that made it to the national final of the popular Junk Kouture re-cycling competitions. Speaking about creativity, Principal Eileen English paid tribute to the creative staff who brought out the best in these students throughout the year. The TY Literacy Group came in for special praise for their creative approach to promoting Literacy in the whole school. During the year they ran short story illustration competitions, spelling bees, book character tea parties and seasonal-themed notice boards to encourage reading for pleasure.
Transition Year affords students a chance to learn by doing, to challenge themselves, to get to know their own talents, to enter competitions and gain valuable work experience. One particular student, Orla Murnaghan's achievement in this area was noted on the night. Earlier on that day the Minister for Education and Skills had presented her with 1st prize in the National Career Skills Competition. Orla achieved first place out of 1,000 entries in this national competition about work experience and her success was celebrated by all present.


Several students spoke about how they had benefitted from Transition Year at St. Louis Carrickmacross. They talked about their varied learning in debating, self-defence, Chinese Culture, Cake Artistry, Development Education, Ceramics, ICT, and Young Social Innovators, to name but a few. And one of the highlights of the night was a dvd of the student's fun-filled outdoor pursuits course in Mayo.


In order to send their audience home happy, the evening ended with the Transition Year students singing a rousing musical reminder of their rip-roaring musical, Oklahoma.

 

Peer Ministry Presentation Evening

Twenty-four Peer Ministers were presented with certificates of achievement at the recent Peer Ministry Presentation Evening in school.  Well done to 1st Year classes Feargal, Finbarr, Fiona and Fiachra.  Appreciative thanks and congratulations to the Peer Ministers for all their time, effort and commitment throughout the year!

 

 

 

 

CERTIFICATES AWARDED TO PEER MINISTERS

 

The hall in St. Louis Secondary School, Carrickmacross, was packed to capacity at the recent Peer Ministry Presentation Evening.  Twenty-four 5th Year students and their four 1st Year classes treated proud families to a feast of creativity, enthusiasm and talent.

 

Co-ordinator of the Peer Ministry Programme, Monica O’Kane, welcomed everyone and explained what the responsibilities of Peer Ministry involved.  The programme provides an opportunity for young people to share their gifts and talents with other young people in an atmosphere of good will and co-operation. Successful applicants selected for the Peer Ministry Programme become responsible for taking a 1st Year class one period each week.  Some of their themes covered during the year were presented and the creativity and effort that goes into a Peer Ministry class was clearly in evidence.

 

Both 1st Years and 5th Years develop valuable skills and learning experiences from the programme.  First years are helped in getting to know one another better and their transition into the world of Secondary education is enhanced by the special friendships that are often formed with their Peer Ministers.  Mrs. O'Kane then introduced the 1st and 5th Year students who thoroughly enjoyed presenting an entertaining, creative and vibrant demonstration of their work.

 

The Peer Ministers make certain that every student is included in the presentations, which involve drama, song, dance and a clearly positive theme.  All the presentations are written and prepared by the Peer Ministers and their inventiveness and pride in their 1st Year classes was clearly apparent for the appreciative audience to see.

 

Rang Finbarr, opened with a lively entertaining introduction called, “We’re all in this Together.”  This enjoyable, thought-provoking presentation imagined a school reunion fifty years into the future.  As the “girls” looked back on their school days, they realized the lasting impact school and relationships had on their lives.  Even Agnes Brown, Sherlock Holmes and Watson featured in an imaginative “LiveCam” link chase! 

 

Rang Feargal’s entertaining presentation, “I’m a First Year – Get Me Out of Here!” combined jungle-style challenges for teams set against the time trials of “Countdown”. The competing teams, guided by famous TV presenters, realized they had to work together in a spirit of co-operation and sharing to achieve their goals.  Their energetic finale “Count on Me”, brought their presentation to a perfect close.

 

Rang Fiona, in their humorous and creative presentation entitled “Mr. Bean’s Holiday”,

 

featured Mr. Bean, who had returned from abroad only to discover that he had left something very important behind – Teddy!  Retracing his steps to Ireland, the USA and Italy – and helped by some very well-known world leaders, Teddy was found and a wonderful “Lion King” tribute assured a happy ending for Mr. Bean!

 

The final 1st Year class to present their work was Rang Fiachra.  Entitled “Where We Belong”, the students thoroughly impressed the audience with their rhyming narrative presentation.  A wicked witch cast a spell as many famous cartoon characters slept.  When they awoke they could not remember where they belonged.  As they desperately searched to find their way back to where they belonged they eventually met girls who invited them into a community where everyone was welcome, even the now repentant wicked witch – their very own class, Rang Fiachra!  Their dynamic song and dance brought the four presentations to a delightful end.   All the Peer Ministry presentations were enhanced by impressive short films and slide shows compiled by the Peer Ministers. Bringing the first part of the evening to a close, Mrs. O’Kane reminded the audience that all the content of the evening had been prepared entirely by the hard work, imagination and dedication of the Peer Ministers. 

 

The second half of the evening was a repeat performance of part of the school’s Christmas liturgy called, “Open Your Door to Jesus this Christmas”.  This had also been prepared by the Peer Ministers last December.  The imagination and effort that the girls and their 1st Year classes put into the presentation deserved a repeat performance.  The entire 1st Year group, through drama, choral speaking and song – accompanied by their Peer Ministers and Patrice Doherty on piano, brought the evening to a close.

 

Principal of St. Louis, Eileen English, said that the Peer Ministry Programme is very beneficial to 1st Year students making the transition from primary to secondary school.  The 5th Years also benefit greatly by being given responsibility for nurturing younger students.  The Peer Ministry Programme, conceived and co-ordinated by Monica O’Kane, enriches the life of every single student in the school. The Peer Ministers were then presented with their well-earned certificates, to bring the evening to a close. 

 

Peer Ministry certificates were presented to the following 5th Year students:

 

Rachel White, Wiktoria Szczech, Holly Martin, Laura Farrelly, Megan Gartlan, Katie Oates, Holly Ryan, Tara Clarke, Niamh Morris, Lauren Browne, Michelle Burns, Shauna McCahey, Linda Merrin, Megan Mills, Anne-Marie McArdle, Danielle Gorman, Emma Sheerin, Emma Maguire, Chloe Babington, Ellen McCabe, Kornelija Paulauskaite, Eva Woods, Rebecca Owens and Claire Greene.      

 

 

 

                                        

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50 6th year higher level students who visited the Axis Theatre, Ballymun on Thursday 20th of November to see the Irish drama 'An Triail'.
 
 

 

Pictured below are some Transition year geography students who recently carried out a field study in a river close to the Ballybay Wetlands Centre. They also went kayaking as part of their trip away. The students really enjoyed their day.

 

Back to top